Obilniny

Top kvalita certifikovaných osív čistená a morená na inovatívnej linke od nemeckej firmy PETKUS.

SAMBADUR

Pšenica tvrdá ozimná

 • vznikla krížením odrôd Lunadur a Durobonus
 • výborný výnosový potenciál
 • vysoká odolnosť voči poliehaniu
 • vysoká sklovitosť
 • výborná zimuvzdornosť
 • vysoký obsah žltého pigmentu

   Výsevok: 3,8 – 4,2 MKZ/ha

Logo Probstdorfer 300
novinka

ABSOLUT

Pšenica mäkká ozimná bezosinatá

• najvyššia kvalita E
• vynikajúca potravinárska kvalita E vo výkupných parametroch
• veľmi vysoký obsah NL
• efektívne hospodárenie s dusíkom
• vysoká úroda vo všetkých oblastiach
• výborný zdravotný stav listov aj klasov
• veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu
• stredne skorá odroda

   Výsevok: 3,8 – 4,2 MKZ/ha

Logo Limagrain 300
novinka

LG ROZARKA

Pšenica mäkká ozimná bezosinatá

• potravinárska kvalita A
• veľmi skorá odroda, o 6 dní skoršia ako Genius
• vysoká úroda zrna
• vhodná aj do suchších a teplejších oblastí
• veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu
• veľmi dobrá odolnosť voči fuzariózam
• veľmi vysoká zimuvzdornosť
• rezistentná proti larvám plodomora obilného, (génSm1)
• Česká odroda vyšľachtená v Hrubčiciach

   Výsevok: 3,8 – 4,2 MKZ/ha

Logo Limagrain 300

MAURIZIO

Pšenica mäkká ozimná osinatá

 • veľmi skorá osinatá pšenica
 • vysoký úrodový potenciál v kombinácii s vysokou kvalitou zrna E+
 • lepšie využitie vlhkosti v skorom jarnom období
 • pri nastupujúcich horúčavách má už tvorbu zŕn ukončenú
 • vysoká hodnota HTZ a hektolitrová váha
 • dobrá odolnosť voči poliehaniu
 • výborný zdravotný stav rovnako ako odroda CAPO

   Výsevok: 3,8 – 4,2 MKZ/ha

Logo Probstdorfer 300

CHRISTOPH

Pšenica mäkká ozimná osinatá

• potravinárska kvalita E
• skorá osinatá pšenica
• vysoký úrodový potenciál
• veľmi dobrá odolnosť voči poliehaniu
• dobrá znášanlivosť prísuškov
• vysoká odolnosť voči múčnatke a hrdzi plevovej
• má vysoké hodnoty bielkovín a objemovú hmotnosť

   Výsevok: 3,8 – 4,2 MKZ/ha

Logo Probstdorfer 300

AVENUE

Pšenica mäkká ozimná bezosinatá

• potravinárska kvalita A
• najskoršia odroda pšenice v ČR aj SR
• vysoká a stabilná úroda
• krátke rastliny s vynikajúcou odolnosťou proti poliehaniu
• rezistentná proti listovým aj klasovým chorobám
• nízka kumulácia mikotoxínov (DON) u zrna
• ideálna predplodina pre repku

   Výsevok: 3,8 – 4,2 MKZ/ha

Logo Limagrain 300
novinka

KALBEX

Pšenica mäkká ozimná bezosinatá

• kvalita C s excelentným výnosom
• najvýnosnejšia odroda v registračných skúškach
ÚKZUZ 2019 – 2021
• skorá odroda s vysokou mrazuvzdornosťou
• nenáročná na pestovanie
• vysoká odolnosť voči hrdzi plevovej
• extra vhodná na výrobu sušienok a oplátok

   Výsevok: 3,7 – 4,1 MKZ/ha

Logo SELGEN 300
sk_SKSK